Էշն ու աքլորը

Մի ագարակում ապրելիս են լինում էշն ու աքլորը: Էշը ամեն օր պարկերով ցորենը շալակած տիրոջ հետ գնում էր քաղաք, այն վաճառում և հետ գալիս:

Նույն ագարակում մի աքլոր էր ապրում: Նա ամբողջ օրը միայն քուջուջ էր անում ու ծուղրուղու կանչում:

Մի օր, երբ էշը հոգնած քաղաքից տուն էր վերադառնում, աքաղաքը դեմն է դուրս գալիս և ասում.

-Քեզ համար ի՞նչ կա, ամբողջ օրը գնում քաղաքում ման ես գալիս, իսկ ես առավոտից այստեղ աշխատում եմ: Էշը այնքան հոգնած էր, որ նույնիսկ չի կարողանում պատասխանել աքաղաղին:

Реклама

A bicycle

John’s father likes to swim. So he often goes to the swimming pool. His mother likes to play tennis. They often go to the stadium. Their son John is seven. He wants to be a good sportsman. His mother teaches him to play tennis but he asks his parents to give him a bicycle.

One day Father comes home and says: «I have got a present for you. Come and see».

John comes up and sees…..»Oh, it’s great! It’s a bicycle! I like it very much. Thank you Daddy! I am so glad to have it».

Every day Father and John go to the sports ground to ride a bike.

One day John says, «I can ride a bicycle very well. Let’s ask Mother to go with us».

So they go to the sports ground and watch John riding a bike. He rides and rides and rides. He is happy. He says, «Look, Mum! No hands!» Then he says, «Look, Dad! No feet!»

But suddenly John cries, «Look, Mum! No teeth!»

ԻՄ ԵՐԱԶԱԾ ԿԵՆԴԱՆԻՆ

Ես շատ եմ երազում ունենալ շնիկ՝ խասկի ցեղատեսակի: Ես նրա անունը կդնեի Խենկ: Խենկին ես շատ լավ կկարողանայի խնամել: Նրան ժամանակին կկերակրեի, կլողացնեի և կտանեի զբոսանքի ամեն օր, որպեսզի ես և նա ավելի շատ ընկերանաինք:images

Երբ ես դեռ փոքր էի երկու թութակ ունեի, բայց նրանք հիվանդացան և ես նրանց բաց թողեցի:images

Ես տանը ունեմ նաև շատ բույսեր: Ես նրանց մայրիկիս օգնությամբ խնամում եմ: Շաբաթը երկու անգամ ջրում եմ, որ նրանք շուտ աճեն և գեղեցկանան:

 

Անգլերենի ամառային առաջադրանքներ

I.Տեքստը կարդա՛ և փորձի՛ր հասկանալ:

Ջոնի հայրիկը սիրում է լողալ: Այնպես որ հաճախ նա գնում է լողավազան: Նրա մայրիկը սիրում է խաղալ թենիս: Նրանք հաճախ գնում են մարզադաշտ: Նրանց որդի Ջոնը յոթ տարեկան է: Նա ուզում է դառնալ լավ մարզիկ: Նրա մայրիկը սովորեցնում է նրան խաղալ թենիս, բայց նա ասում է ծնողներին, որ իրեն տան հեծանիվ:

Մի օր հայրիկը եկավ տուն և ասաց. <Ես քեզ համար նվեր ունեմ, արի և տես>: Ջոնը մոտեցավ և տեսավ. <Օհ, հրաշալի է, սա հեծանիվ է: Ես շատ եմ սիրում այն: Շնորհակալ եմ հայրիկ: Ես այնքան ուրախ եմ, որ ունեցա դա>:

Ամեն օր հայրիկը և Ջոնը գնում են մարզադաշտ հեծանիվ քշելու: Մի օր Ջոնը ասաց. <Ես կարող եմ քշել հեծանիվ ամեն տեղ: Արի խնդրենք մայրիկին գալ մեզ հետ>:

Այսպիսով նրանք գնացին մարզադաշտ և տեսա, թե ինչպես է Ջոնը հեծանիվ քշում: Նա քշում է, քշում է և քշում է: Նա երջանիկ է: Նա ասաց, <տես մայրիկ, առանց ձեռքերի եմ>, հետո նա ասաց. <տես հայրիկ, առանց ոտքերի եմ>:

Բայց հանկարծ Ջոնը լացեց. <տես մայրիկ, առանց ատամների եմ>:

2. Կարդա՛ տեքստին վերաբերող նախադասությունները և փորձի՛ր գուշակել, ճիշտ են գրված, թե՝ ոչ: Եթե գտնում ես, որ սխալ է տվյալ նախադասությունը, ապա ինքդ գրի՛ր ճիշտ տարբերակը:

1.John’s father likes to skate.

Johns father likes to swim

2.His mother plays the piano very well.

His mother likes to play tennis

3.John is ten.

John is seven

4.He likes to play tennis.

He likes to ride a bike

5. One day Father gives him a ball.

One day Father gives him a bicycle

3. Տվյալ բառերով կազմի՛ր նախադասություններ

To get up, to go, to wash, to play, to watch TV, to read, to drink, to eat

I get up at 9 o’clock, I go to the park in the morning, In the evening I watch TV, In the school I like to ride a bike, Every morning in the summer I eat ice-cream, Every morning I drink tea.

Every day I (1) at half past six. First I (2) to the kitchen and (3) a cup of tea and toast for breakfast. Then I (4) to the bathroom and (5) my teeth. After that, I (6) dressed and (7) my hair. At half past seven I (8) to work. I (9) the bus to Cabramatta. It (10) a long way from home. I (11) at work at ten to eight. At twelve o’clock I (12) lunch and at four o’clock I (13) home. At seven o’clock I (14) dinner with my family and then we (15) TV. At a quarter past eleven I (16) to bed.

Ավարտիր նախադասությունները

On Monday I go to school

On Tuesday you go to the swimming- pool

On Wednesday he goes to the stadium

On Thursday she goes to the cinema

On Friday we go to play football

On Saturday they go ride a bike

On Sunday you play camputer games

My family (1) in Melbourne. There (2) six people in my family. My mother and father live in a (3) house. The house has four (4) and a big backyard. There are (5) in the front yard. My older brother, Alan, is (6) with two children. My younger brother, Bill, and my sister, Sue, live (7) home. My father (8) in an office in Belmore. He is a (9). My mother works at home and (10) after the house.

My family

My family lives in Yerevan. There are six people in my family. We live in an average house. The house has three bedrooms and one kitchen. There is a beautiful garden in our yard.

My small brother is seven. My mother, father, grandfather, grandmother, brother and I live at home. My father is a designer. My mother works in an ministry of labor and social affairs.

Նախադասությունները արտագրի’ր այստեղ` տեղադրելով have կամ has

1. I have a bicycle.

2. He has got a big dog.

3. We have pencils.

4. You have got a desk.

5. She has got a good book.

6. They have got a computer.

7. He has got a wife.

8. I have got a red pen.

9. They have got no money.

10. We have got a nice house.

Ինքդ կազմի’ր 5 նախադասություն` գործածելով have got/has got

I have got a good family.

He has got a small ball.

They have got two children.

My brother has got a dog.

She has got a beautiful doll.

Կազմիր հարցեր`տեղադրելով Do կամ Does

Do you like chocolate?

Does he go to the beach very often?

Do we have any pens?

Does she know you?

Does it close at 6.30 pm?

Do they smoke?

Do I look funny in these jeans?

Do Bill and Anne like each other?

Does she speak German?

Do you want to go to the movies?

Ինքդ կազմիր 8 հարց`գործածելով Do կամ Does

Do you go to the swimming pool?

Does she play tennis?

Does he play chess?

Do you like eggs?

Do you come home at 3 o՚ clock?

Does he play football?

Do you have a big house?

Do they want to go home?

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԸՆԹԵՐՑԱՐԱՆ

Ամառային արձակուրդների ընթացքում ես կարդացել եմ  <<Չառլին և շոկոլադի գործարանը>> և < <Վինի Թուխ արջուկը>>:

  1. <<Չառլին և շոկոլադի գործարանը>> գրքի հեղինակն է Ռոալդ Դալին: Այս գրքի գլխավոր հերոսներն են Չարլի Բաքեթը, Մայք Թիվին, Վիոլետ Բյուրգարտը, Վերուկա Սոլթը, Օգաստ Գլուփը և միստ Ուոնկինը:

Միստր Ուոնկը ամենամեծ շոկոլադի գործարանի տերն էր, իսկ մյուս հերոսները այն երեխաները, որոնք շահել էին հինգ ոսկե տոմսերը:

Ինձ այդ գրքում ամենաշատը դուր եկավ այն, որ աղքատ ընտանիքի տղան՝ Չարլի Բաքեթը, շահեց հինգ ոսկե տոմսերից մեկը: Մյուս բոլոր երեխաները աղքատ ընտանիքներից չէին, իրենք կարող էին ամեն օր շոկոլադ ուտեին, իսկ Չարլին միայն ծննդյան օրն էր կարող շոկոլադ ուտեր և այդ օրն էլ շահեց ոսկե տոմսը:

Այս գրքում ամենազվարճալի հատվածը այն էր, երբ թագավորի համար պատրաստված պալատը մի շոգ օր սկսվեց հալվել և այդ թագավորը լողում էր հալված շոկոլադի մեջ:

Ինձ համար ամենատխուր հատվածը այն էր, որ Չարլին ապրում էր շատ աղքատ պայմաններում, նրանք նույնիսկ անկողին չունեին, դրա համար պապիկներն ու տատիկները միասին էին քնում: Եթե ես լինեի գրքի հեղինակը մի քիչ ավելի լավ պայմաններ կստեղծեի Չարլիի ընտանիքի համար:

Այս գրքում ամնենաշատը ես կուզեի նմանվել միստր Ուոնքին, որովհետև ինքը ամեն ինչ իր աշխատանքով կարողացել է ստեղծել և ունենալ:

Ես հասկացա, որ աշխատանքի շնորհիվ շատ բաների կարող ես հասնել:

  1. <<Վինի Թուխ արջուկը>> գրքի հեղինակն է Ալան Ալեքսանդր Մին: Այս գրքի գլխավոր հերոսներն են Վինի Թուխը, Անվախ Վագրը, Ճստիկ Ռուն, Մայր Կենգուն, Խիզախ Դնչիկը, Ճագարը, իշուկ Իա-Իան, Իմաստուն Բուն և Քրիստոֆեր Ռոբին: Նրանք բոլորը ապրում էին Հրաշալի անտառում:

Ինձ ամենաշատը դուր եկավ Քրիստոֆեր Ռոբինի ամենամտերիմ ընկերը՝ Վինի Թուխը: Այդ արջուկը շատ էր սիրում մեղր ուտել:

Ինձ համար շատ զվարճալի էր, երբ Վինի Թուխը մեղուներից մեղր էր փորձում գողանալ: Շատ զվարճալի էր նաև, երբ Վինի արջուկը մտել էր իր ընկեր Ճագարի տունը, բայց դուրս գալ չէր կարողանում: Ճագարը նրան այդ ժամանակ առաջարկեց մի քիչ սպասել, մինչև  արջուկը նիհարի:

Գրքի ամենատխուր հատվածը այն էր, երբ Վինի Թուխը և Քրիստոֆեր Ռոբին հեռանում էին հրաշալի անտառիվ և ոչ ոք չգիտեր, թե նրանք ուր են գնում: Եթե ես լինեի գրքի հեղինակը, չէի թողնի, որ նրանք հեռանաին անտառից և բաժանվեին ընկերներից:

Ամենաշատը ես կուզեի նմանվել Ճագարին, որովհետև նա շատ աշխատասեր էր և խելացին:

Ես այս գրքից հասկացա, որ շատ լավ է կյանքում շատ ընկերներ ունենալը:Exif_JPEG_420

Կենդանի Կապիկի Լյարդը

 

07.06.2017թ. (ճապոնական հեքիաթ)

Ծովում դժբաղտություն էր պատահել:  Հիվանդացել էր ծովահրեշի  աղջիկը: Ծովահրեշն ամենաուժեղն էր ծովում, պոչը սարսափելի էր, գալար-գալար, իսկ երեխից կրակ էր թափվում : Նրանից բոլորն էին վախենում՝ և՛ շնաձկները, և՛ ձկները, և՛ մեդուզաները: Նա ապարանք կանչեց իր  ամենահմուտ բժիշկներին, որոնք  փորձեցին  ամեն գնով բուժել  աղժկան,  բայց ոչինչ  չօգնեց: Օրեցօր  աղջիկը նիհարում էր, գունատվում:

Ինձ համար այս հեքիաթը հետաքրքիր է: